Povratak na glavnu stranicu
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: 098 680 847, fax: 042 203 596
Korisničko sučelje
Aktualno:
v1.5 [2008]

Kako bi se ukazalo na jednostavnost korištenja programa u nastavku je dan prikaz izgleda sučelja za korištenje, vezano uz najčešće korištene funkcije. Aplikacija je koncipirana tako da i djelatnicima koji nemaju iskustva u radu s računalom ne treba mnogo vremena da "uhvate konce" i zavladaju vještinom korištenja našeg programa!


Osnovno sučelje i pregled evidencije


Osnovno sučelje - pregled rezultata pretraživanja


Definiranje novog naloga - osnovni podaci


Definiranje novog naloga - dionice


Blagajna - ispis blagajničkog dnevnika


Nalog - obračun međunarodnih dnevnica


Definiranje novog naloga - računi


Pregled i ispis naloga

PUTNIK - ispis blagajničkih stavki - uplatnice i isplatnice
Nalog - ispis blagajničkih stavki - uplatnice i isplatnice


Evidencija podataka o vozilima


Definiranje i pregled tečaja valuta


Definiranje država i dnevnica

 

Cijene
Download

Sučelje

Naruči

Kontakt

Copyright © 2000-2008 by Inter-biz, Usluge u informatici