Izrada online ponude - nalozi za kamione
Nalozi za vozila i djelatnike - evidencija potrošnje goriva, pretraživanje putnih naloga, blagajna, međunarodne dnevnice...
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 98 680 847, fax:+385 42 203 596

Putni nalozi za autoprijevoznike

Aktualno:
1.5.2 [2009.]

Program PUTNIK Transporti namijenjen je autoprijevoznicima i tvrtkama koje trebaju voditi evidenciju putnih naloga za svoja transportna vozila. Omogućava izradu naloga vozila (prevezna roba, kilometri, teret, evidencija potrošnje goriva za prijevoz i hladnjače) i naloga vozača, suvozača i ostalih sudionika prijevoza. Na temelju unesenog vodi se evidencija putnih naloga koju je lako pregledavati prema djelatnicima, vozilima i datumima. Ugrađene su funkcije za brzo pretraživanje kompletne evidencije i dohvat traženih naloga. Novost u inačici 1.4 su evidencije servisa, osiguranja i registracija vozila, evidencija potrošnje maziva, zaduženja opreme... Najnovija inačica 1.5 uključuje podršku za obračun troškova u dvije valute (dakle, osim obračuna sa konverzijom u obračunsku valutu i obračuna sa proizvoljnim brojem valuta, sad je moguće koristiti i obračun u samo dvije valute - troškovi se obračunavaju u osnovnoj ili alternativnoj obračunskoj valuti, a svi troškovi koji su nastali u ostalim valutama se konverzijom pretvaraju u trošak po osnovnoj valuti!).

Napredne funkcije ugrađene u program omogućavaju vođenje blagajničke evidencije i praćenje uplata i isplata djelatnicima. Ugrađene su funkcije obračuna međunarodnih dnevnica - automatski se obračunavaju dnevnice prema prolascima kroz države. Alternativno je moguće obračunavati dnevnice prema odredišnoj državi, pa prema tome tvrtke mogu koristiti postupak koji su dosad koristile.

NOVO - dostupan PUTNIKAutobusi - nalozi za autobuse - web stranice

NOVO - demo + dokumentacija 1.5 - preuzmi i pokreni (3.5 MB)

Osnovna razlika u odnosu na program za putne naloge PUTNIK (detaljnije) jest da služi za rad s nalozima za transportna vozila koja su u vlasništvu tvrtke (kamioni, prikoličari, građevinska mehanizacija i slično), a ne s nalozima za osobna vozila djelatnika i osobna vozila u vlasništvu tvrkte. Program je namijenjen i tvrtkama koje osim isplata dnevnica (standardni službeni obračun - mogućnost obračuna prema odredišnoj državi ili uz kalkulaciju prolazaka kroz države i obračun dnevnica za više država na istom nalogu), interno obrađuju naloge i isplaćuju prihode djelatnicima (npr. zarada vozača (uz ili bez isplatu dnevnica) može se obračunavati prema prijeđenim kilometrima, postotku vrijednosti ukupnog putovanja ili prema fiksnom iznosu, ostalim djelatnicima na putovanju se obračunavaju samo dnevnice ili zarada kao i vozaču i sl.). Za svaki nalog se vodi detaljna evidencija pređenih dionica, stanje tahografa, evidencija plaćenih računa, isplaćena akontacija itd.

Funkcije koje program u trenutnoj inačici nudi:

 • pregled potrošnje goriva za sva vozila, sumarno
 • ubrzan unos stavki servisa, osiguranja i registracija (izbor među već unesenim tvrtkama (servisima, osiguravateljima))
 • novi izvještaji - popis djelatnika, ispis pregleda potrošnje goriva, rekapitulacija servisa
 • podrška za clipboard - kopiranje tablica s podacima i jednostavno prebacivanje u Excel
 • izrada "kartice vozača" - osim stavki koje se izvlače direktno iz naloga moguć je proizvoljan ručni unos stavki ulaz-izlaz za vozače i djelatnike - pregled i ispis kartice vozača (1.5)
 • obračun troškova u dvije valute (1.5) (od prije obračun u osnovnoj valuti i/ili obračun u svim valutama koje se koriste... obračun u dvije valute omogućava vođenje blagajne u samo dvije valute, što je češći slučaj u praksi od vođenja blagajne za sve valute!)
 • nadogradnja evidencije servisa i ostalih "događaja" vezanih uz vozila - zastavice obavljeno/neobavljeno (1.5)
 • nadogradnja sučelja za obračun troškova naloga (1.5)
 • evidencija potrošnje maziva (1.4)
 • evidencija servisa, osiguranja i registracija (1.4)
 • evidencija zaduženja opreme (1.4)
 • izvještaj o prevezenim kilometrima za vozače (samostalno, u paru) (1.4)
 • ispis evidencije naloga (tablično, kalkulacije) (1.4)
 • preuzimanje predefiniranih dnevnica (kompatibilno sa PUTNIK-om)
 • blagajna - uplate i isplate vezane uz nalog i automatsko evidentiranje u blagajni (1.3)
 • ispis uplatnica i isplatnica uz nalog (1.3)
 • blagajna - blagajnička evidencija - blagajnički dnevnik - evidencija, ispis (1.3)
 • obračun međunarodnih dnevnica za prelaske kroz više država (1.3)
 • sitnije korekcije i dodaci - podrška za mouse wheel, program pamti lokacije i veličinu osnovnih prozora, podešavanje margina za ispis naloga na pisač
 • automatsko određivanje oznaka naloga (proizvoljan format, npr. rbr/01/2007, rbr/2007)
 • ograničavanje obračuna dnevnica za vozača i ostale djelatnike (kod alternativnih obračuna)
 • dodatni obračun zarade (uz obračun dnevnica) samo za vozača ili za sve sudionike putovanja
 • dodatne postavke obračuna dnevnica (0-8, 8-12, 12- sati, rubni slučajevi...)
 • evidencija djelatnika - vozača i ostalog osoblja
 • evidencija vozila (kamioni, prikolice, ostala vozila)
 • definiranje valuta i tečajeva
 • definiranje dnevnica po državama u pripadajućim valutama
 • neograničen broj valuta i stavki tečaja
 • evidencija partnera i ugovornih računa u njihovu korist
 • izrada, evidencija i pregled putnih naloga
  • svaki nalog s proizvoljnim brojem dionica
  • proizvoljni broj računa/troškova - gotovinski i ugovorni troškovi
  • računi za gorivo
  • računi za gorivo za termoking (hladnjače) - 1.1d
  • proizvoljan broj akontacija djelatnicima vezanim uz nalog
  • obračun troškova
  • ispis naloga vozila
  • ispis naloga vozača (obračun prema km i/ili dnevnicama)
  • ispis naloga ostalih djelatnika koji sudjeluju na putu
  • obračun u obračunskoj valuti
  • obračun valuta prema službenom ili proizvoljnom tečaju
  • izrada putnih naloga iz već postojećih (ubrzava rad!)
 • evidencija naloga prema datumima
 • evidencija naloga prema djelatnicima
 • evidencija naloga prema vozilima
 • unos podataka s tahografa, usporedba s podacima vozača
 • evidencija potrošnje goriva vozila, prema računima za gorivo
 • unos računa za gorivo neovisno o nalozima
 • ispis dijela ili kompletnog naloga - A4 landscape = priručni A5 format naloga
 • ispis evidencije naloga, dionica, računa i potrošnje za vozila
 • ispis evidencije naloga za djelatnike
 • više modela obračuna naknade za djelatnike:
  • fiksni obračun po km
  • obračun prema postotku ukupne vrijednosti naloga
  • fiksni jednokratni iznos
  • dnevnice (službeno)
 • pretraživanje prema ključnim riječima

 

Cijene
Download

> Korisnici <

Sučelje

Naruči

Kontakt

 

NOVO - potvrde o aktivnostima vozača - NOVO